سکشن های نوار شیشه سمند

سکشن های نوار شیشه سمند

سکشن های نوار شیشه سمند

شیلنگ های اسفنجی تک جداره

شیلنگ های اسفنجی تک جداره

از جنس CR – NBR – EPDM – NR -+ SBR

شیلنگ های لاستیکی تک جداره از جنس

شیلنگ های لاستیکی تک جداره از جنس

NBR/PVC – NBR – EPDM – NR+SBR

پروفیل های اسفنجی با مقاطع چهار گوش و سه گوش

پروفیل های اسفنجی با مقاطع چهار گوش و سه گوش

در سایزهای مختلف با تلورانس ۰/۳